Over Bravo de Leeuw

Hoe is Bravo ontstaan?

Het karakter “Bravo de Leeuw” is zorgvuldig bedacht om zowel de waarden als de kracht van de Nederlandse militaire gemeenschap te symboliseren. De keuze voor een leeuw en de naam “Bravo” weerspiegelen specifieke culturele en symbolische betekenissen:

Waarom een Leeuw?

  • Nationale Symboliek: De leeuw is een prominent symbool in Nederland, zichtbaar in het Rijkswapen en op het tenue van het nationale voetbalelftal. Deze keuze verbindt het karakter direct met de Nederlandse identiteit en trots.
  • Moed en Kracht: De leeuw staat universeel bekend als een koning der dieren, symbool voor moed, kracht en leiderschap. Deze eigenschappen zijn essentieel voor het militaire ethos en resoneren sterk met zowel actieve militairen als veteranen.

Waarom de naam “Bravo”?

  • Militaire Eer: In militaire terminologie staat het woord “Bravo” voor ‘B’ in het NAVO-spellingsalfabet, maar het wordt ook gebruikt om uitmuntendheid en moed te erkennen. Deze betekenis sluit perfect aan bij de eigenschappen die Bravo de Leeuw moet uitstralen.
  • Verbinding en Erkenning: Door de naam “Bravo” te gebruiken, wordt er een directe link gelegd met de militaire gemeenschap, wat helpt bij het vormen van een diepe en respectvolle verbinding met de doelgroepen van Veteranen TV & Radio.

Samengevat, “Bravo de Leeuw” combineert krachtige symboliek met directe referenties naar militaire waarden en Nederlandse trots, waardoor het karakter een betekenisvolle en inspirerende mascotte wordt voor militairen, veteranen en hun familie, evenals een aantrekkelijk en heroïsch figuur voor kinderen.